دريافت کد :: صداياب
تنهاترين تنها(محسن) - من واقعاتنهام....

من واقعاتنهام....

میبوسمت....
یک روز می بوسمت !
یک روز که باران می بارد،
یک روز که چترمان دو نفره شده
یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ،
یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ،
ارامتر از هر چه تصورش کنی ،
...... اهسته می بوسمت....!!!

[ چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:41 ] [ تنهاترین تنها(محسن) ]

[ ]