تنهاترين تنها(محسن)

من واقعاتنهام....

میبوسمت....
یک روز می بوسمت !
یک روز که باران می بارد،
یک روز که چترمان دو نفره شده
یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ،
یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ،
ارامتر از هر چه تصورش کنی ،
...... اهسته می بوسمت....!!!

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور 1392ساعت 18:41  توسط تنهاترین تنها(محسن)  |